Kompostering

Kompostering

Fra 2001 til 2015 har selskapet jobbet med kompostering av slam og hageavfall. Fra 2016 har anlegget endret sin konsesjon, og har nå tillatelse på mottak av inntil 4000 tonn hageavfall og 500 t avløpsslam/år fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Anlegget komposterer hage/parkavfall og produserer jordforbedringsprodukter registert hos Matilsynet.

Konsesjon for anlegget finner du her.

Leave a Reply