Kompostering

Kompostering

Fra 2001 til 2015 har selskapet jobbet med kompostering av slam og hageavfall. Fra 2016 har anlegget endret sin konsesjon, og har nå tillatelse på mottak av inntil 4000 tonn hageavfall og 500 t avløpsslam/år fra Fylkesmannen i Trøndelag. Continue reading

Jordforbedring

Jordforbedring

Frem til 2016 har vi anlegget rankekompostert en blanding av avløpsslam, kvernet ferskt løvvirke og kvernet hageavfall.
Resultatet er et topp jordforbedringsprodukt som tilfredsstiller kravene i gjødselvareforskriften og er godkjent av Mattilsynet for bruk på kornjord og gjenlegg.
Gjennom systematisk Continue reading

Deponi

Deponi

Meldal Miljøanlegg AS har en konsesjon fra Fylkesmannen i Trøndelag for drift av et ordinært avfallsdeponi frem til 31.12.2026.
Alt avfall skal være behandlet (inkludert sortert) før deponering jf. Avfallsforskriften kap 9, § 9-6. Behandlingen skal sikre at avfallets Continue reading