Organisk avfall

Organisk avfall

Organisk avfall er en verdifull ressurs som benyttes i økende grad til produksjon av kompost og kompostbaserte jordprodukter. Ved å ha organisert innsamling av organisk avfall til et godkjent mottaksanlegg, får man mulighet til å produsere kompost i industriell skala.

Kompostproduktet tilfredsstiller kravene i gjødselvareforskriften og er registrert hos Mattilsynet.

Gjennom systematisk prøvetaking har vi oversikt over næringsinnhold, mineralinnhold, humusinnhold og siktekurve.

Mer informasjon organisk gjødsel og jordforbedringsmidler på Mattilsynets sider.