Om oss

Meldal Miljøanlegg AS ble etablert i 2001. Kjernevirksomheten er drift av ordinært avfallsdeponi og komposteringsanlegg.

Foretaket har en drifts- og managementavtale med ReMidt IKS. Selskapets virksomhet er knyttet til drift av ordinært deponi, samt kompostering av organisk materiale med jord som sluttprodukt.

Selskapet eies av Orkland kommune, ReMidt Næring AS og TRV Retura AS.

Våre målsettinger:

  • Meldal Miljøanlegg skal være et ledende anlegg i regionen på håndtering av organisk materiale.
  • Meldal Miljøanlegg skal gjennom påvirkning og kompetanse oppnå størst mulig materialgjenvinning.
  • Meldal Miljøanlegg skal være en kunnskapsbasert bedrift til beste for eiere og samfunnet.

Logistikkløsning

Vi jobber mye med å finne optimale logistikkløsninger for våre kunder. Det innebærer at vi alltid forsøker å benytte biler til returtransport. På den måten kan vi redusere kundens kostnader samtidig som vi reduserer den samlede miljøpåvirkningen.