Om MM

Meldal Miljøanlegg AS ble etablert i 2001. Kjernevirksomheten er drift av ordinært avfallsdeponi og komposteringsanlegg.
Foretaket har en drifts- og managementavtale med ReMidt IKS, og en mann har sitt daglige virke ved anlegget. Selskapets virksomhet er knyttet til drift av ordinært deponi samt kompostering av hage/parkavfall.
Selskapet eies idag av TRV Gruppen AS, Orkland kommune og ReMidt Næring AS.