Jord

Meldal Miljøanlegg produserer jord til alle formål. Jorda produseres av hageavfall fra Trøndelag og Nordmøre. Vi driver på en meget fleksibel måte, som gjør at vi fort kan endre produksjon etter kundens behov. 

Organisk avfall

Organisk avfall er en verdifull ressurs som benyttes i økende grad til produksjon av kompost og kompostbaserte jordprodukter. Ved å ha organisert innsamling av organisk avfall til et godkjent mottaksanlegg, får man mulighet til å produsere kompost i industriell skala. Continue reading

Deponi

Meldal Miljøanlegg AS har en konsesjon fra Fylkesmannen i Trøndelag for drift av et ordinært avfallsdeponi frem til 31.12.2026.
Alt avfall skal være behandlet (inkludert sortert) før deponering jf. Avfallsforskriften kap 9, § 9-6. Behandlingen skal sikre at avfallets innhold av Continue reading