Jord

Jord

Meldal Miljøanlegg produserer jord til alle formål. Jorda produseres av hageavfall fra Trøndelag og Nordmøre. Vi driver på en meget fleksibel måte, som gjør at vi fort kan endre produksjon etter kundens behov. 

 • Hagejord
  orda inneholder hage-park kompost, mineralske materiale, skogsjord og fraksjonert sand. Dette er et fint produkt med svært god dreneringsevne, som har mange bruksområder. Passer til alle hagevekster, busker, trær og grøntareal. Kan brukes i grønnsaksdyrking.

   

 • Universaljord
  Jorda er som navnet sier egnet til mange formål. Næringsinnholdet i jorda er kompost i fra slam, husdyrgjødsel og annet organisk avfall. Bør ikke brukes til grønnsaksdyrking.

   

 • Anleggsjord
  Jorda et grovt jordprodukt (grov entreprenørjord), egner seg som underjord og veiskråninger o.l. Bør ikke brukes til grønnsaksdyrking.

   

 • Usiktet kompost
  Komposten er fra hage/park avfall, kan brukes som dekkmateriale eller som jordforbedringsmiddel. 

Alle våre  jordprodukter er registrert hos Mattilsynet.
Konsesjon for anlegget finner du her.