Grus

Grus

Meldal Miljøanlegg har fem typer sortert grus og tre typer knuste grusprodukter til salgs fra anlegget. Disse dekker alle behov fra finkornig sand som underlag til heller og belegningsstein, til erosjonssikring av elver og bekker.

Sorterte grusprodukter

0/8 mm sand
Sand 0/8 mm kan brukes som underlag før asfaltering, eller topplag på veier og plasser. Egner seg også som underlag for hellelegging, brostein, belegningsstein, kabelsand, paddocksand, støpesand og strøvare.
0/16 mm sand
Sand 0/16 mm kan brukes som underlag før asfaltering, støpning eller topplag på veier og plasser. Kan også brukes som støpesand.
8/16 mm rundsingel
Rundsingel 8/16 mm egner seg til pynting i hager, gårdsplasser og som beskyttelse oppå flate tak. Noen synes også denne er fin som hagesingel. Brukes også i drenering sammenheng.
16/120 mm kultstein
Rund naturstein. Kultstein er også ofte omtalt som rundstein, kulestein og kult. Produktet kan brukes som forsterkningslag, bærelag på vei, dekorstein i hager og bed.
120mm + storstein
Storstein er også ofte omtalt som rundstein, kulestein og elvestein. Storstein 120 + mm kan brukes som erosjonssikring i sjøkant, elver og bekker. Kan brukes til tørrmuring, område begrensinger og til pynting i hager og parker.
Knuste grusprodukter

0/11 mm knustgrus
Knustgrus egner seg meget godt som underlag før asfaltering, eller topplag på veier og plasser. Brukes også som underlag for hellelegging, støpning, støpesand og strøvare.
11/16 mm knustsingel
Knustsingel 11/16 mm egner seg godt som fin hagesingel. Brukes også som dreneringsvare (fin grøftesingel).
16/22 mm knustsingel
Knustsingel 16/22 mm egner seg som grov grøftsingel. Brukes også som pyntestein og gårdsplass singel.